EKUAL Keşif
EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır.
 • MİSYON -VİZYON

  MİSYON (ÖZGÖREV)

  Yenilikçi, girişimci,çevreye ve insana saygılı bireyler yetiştirerek; eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

  VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)

  Üniversitemizi bilim,eğitim ve topluma katkı alanlarında uluslararası tanınır ve tercih edilen bir eğitim kurumu haline getirmektir.

  TEMEL DEĞER VE İLKELER

  • Bilimsellik ve akademik liyakat
  • Akademik özgürlük, insan hak ve özgürlüklerine saygı
  • Katılımcılık ve demokratiklik
  • Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Yenilikçilik ve girişimcilik

  KURUMSAL KALİTE POLİTİKAMIZ

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), zengin tarihi ve kültürel mirasımızdan güç alarak ulusal ve evrensel değerleri sentezleyen, önce insan, sonra insan ve her zaman erdemli insan diyen, öğrenen ve öğreten becerilere sahip, çevreye saygılı bireyler yetiştirilmesine öncelik veren; ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikle tercih ve takip edilme amacında olan; yeniliklere açık, özgürlükçü, girişimci ve katılımcı bir üniversite olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir. MCBÜ; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı amacıyla verdiği tüm hizmetleri etkin, verimli ve performans odaklı sunan, ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alan bir üniversitedir. Bu bağlamda;
  (1) Öncelikle öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışını benimseyerek tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini sağlamak,
  (2) Mezunların sektörde tercih edilebilmeleri için eğitim müfredatlarını uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek ve pratik eğitimlere sektörü dâhil ederek çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite- sanayi iş birliğini geliştirmek,
  (3) Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek araştırma-geliştirme faaliyetlerinde en yüksek standarda erişebilmek için gerekli kaynakları sağlamak,
  (4) Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, verimlilik ve kalite odaklı üniversite ortamını tüm paydaşlar için bir yaşam biçimi haline getirmek, 
  (5) Kurumsal iç değerlendirme ile birim ve programlarımızı gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye dayalı, katılımcı, sürdürülebilir bir kalite yönetim anlayışı oluşturmak,
  Kalite politikalarını benimsemektedir.

  MCBÜ ARAŞTIRMA POLİTİKA BELGESİ

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), araştırma stratejisi olarak ülkemizin öncelikleri ve paydaşlarının talepleri doğrultusunda belirlenen araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. MCBÜ, üniversite-sanayi işbirliğini önemseyen, ARGE ve girişimciliği destekleyen, yenilikçi araştırmaları teşvik eden araştırma stratejisini benimsemektedir. MCBÜ her alanda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmakla birlikte, özellikle TR33 Bölgesi’nde öne çıkan, bölgenin ekonomik, bilimsel, sosyokültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunacak araştırmalara, işbirliklerine ve diğer faaliyetlere öncelik vermektedir.

   

  Ülkemiz ekonomisinin, teknolojisinin, sanayisinin ve sosyokültürel faaliyetlerinin daha iyi bir konuma gelmesi için MCBÜ öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesinde, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu, TÜBİTAK, Avrupa Birliği Ufuk 2020, Kalkınma Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncelikli alanlarını temel almaktadır. MCBÜ bu alanlarda, sahip olduğu bilgi birikimini ve fiziki kapasitesini harekete geçirerek toplum için katma değer yaratan, bilimsel ve yenilikçi çıktılar üretmeyi hedeflemektedir.

RSS
DeepKnowledge